ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ

Κρυφό Σχολειό

Η κρύπτη του Κρυφού Σχολειού

Κρύπτη σε απόμερο χώρο της Μονής, ειδικά κατασκευασμένη ώστε να δείχνει παλαιό ντουλάπι, η οποία κατά την παράδοση χρησίμευσε ως καταφύγιο μικρών μαθητών, την εποχή που λειτουργούσε το Κρυφό Σχολειό.

Επιστροφή

| Αρχική Σελίδα | Θέση | Ιδρυτής | Ιστορία | Καθολικό | Κειμήλια |
| Η μονή σήμερα | Πρόσβαση | Συνδέσεις | |