ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ

Χρυσόβουλα

Χρυσόβουλον

Χρυσόβουλο σε μεμβράνη ηγεμόνα (Βοεβόδα) της Βλαχίας (17ου αι.)


Σιγίλια

Σιγίλιον

Πατριαρχικό Σιγίλιο (Μολυβδόβουλο) 19ου αιώνα

Δείτε ακόμη: Φωτογραφίες από κειμήλια της Μονής

Επιστροφή

| Αρχική Σελίδα | Θέση | Ιδρυτής | Ιστορία | Καθολικό | Κειμήλια |
| Η μονή σήμερα | Πρόσβαση | Συνδέσεις | |